Trápíte se kvůli rozvodu?

I rozvod je možné vyřešit v klidu a citlivě.

Jakou pomoc Vám nabízím?

S pomocí mediátora se můžete domluvit na všem, co je důležité:

Výhody mediace

Jak probíhá mediace

Mediace je jednání, při kterém se s pomocí neutrálního a nestranného prostředníka domlouvá co nejpřijatelnější řešení rozvodu nebo rozchodu.

Mediátor vede jednání tak, aby každý z partnerů měl možnost říct, co potřebuje a co je pro něj důležité. Pokud jsou mezi partnery silné emoce, mediátor funguje jako nárazník. Pomáhá emoce pojmenovat a uklidnit.

Mediace se mohou účastnit oba partneři společně nebo je možné, aby každý z partnerů mluvil s mediátorem samostatně (větší prostor pro otevřenost).

Komunikace se při mediaci výrazně zlepší a otevírá se prostor i pro takové řešení, které partnery dříve nenapadlo anebo pro ně před mediací nebylo přijatelné.

Výsledkem mediace je dohoda o rozvodu, která může zahrnovat i dohodu o péči o děti, dohodu o výživném, dohodu o styku s dětmi, dohodu o vypořádání společného jmění manželů a dohodu o vyřešení společného bydlení.

Jako mediátor Vám pomohu připravit všechny dokumenty potřebné k vyřízení rozvodu. Pokud si to budete přát, mohu Vás zároveň společně zastupovat i při jednání u rozvodového soudu (oba manžele zastupuji jako jeden společný zástupce).

O mně

Mgr. Eva Vaňková, mediátorka a advokátka

47 let, absolventka Právnické fakulty UK, 18 let právní praxe + 8 let mediační praxe (AK Kavínek a spol., AK Winter a spol., KMVS, advokátní kancelář, s.r.o., od roku 2012 mediátorka), evidenční číslo u ČAK: 8822, absolventka "Komplexního výcviku ve vedení mediace" pořádaného Asociací mediátorů ČR v roce 2011.

Mgr. Eva Vaňková, mediátorka a advokátka

"Při rozvodu hraje velkou roli lidský přístup. Dobře zvládnutý rozvod zajistí rodičům i dětem ty nejpřijatelnější podmínky. Věřím, že není nutné, aby o Vašem vztahu, o Vašich dětech a o Vašem dalším životě rozhodoval soud. Každá situace se dá řešit rozumnou dohodou."

Kontakty

Mgr. Eva Vaňková, mediátorka a advokátka

Sokolovská 1996/179
190 00 Praha-Libeň
tel. + 420 602 77 33 10
e-mail: vankova.eva@email.cz
www.mediace-najitreseni.cz

Příklad z praxe

Paní Dana a pan Jan byli manželé deset let. Oba se hodně snažili, ale pořád mezi nimi něco nefungovalo. Byli unavení a vyčerpaní. Nakonec se dohodli na rozvodu. Věděli, že se chtějí rozvést rozumně a v klidu. A co nejcitlivěji ve vztahu k dětem. Kvůli emocím se ale nedokázali sami na všem dohodnout. Proto se rozhodli pro mediaci.

Při úvodní mediaci se paní Dana a pan Jan přiznali, že nejtěžší je pro ně dohodnout se na péči o děti a na rozdělení majetku. Oba partneři souhlasili s tím, že se budou účastnit tzv. oddělené mediace – tedy setkají se s mediátorem samostatně. Oddělená mediace byla důležitá, protože oba partneři mohli otevřeněji a beze strachu mluvit o svých emocích a o tom, co je trápí a co jim pomůže rozvod v klidu zvládnout.

Pan Jan přiznal, že se mu s paní Danou těžko komunikuje, protože ho vždycky ukamenuje argumenty, a že má vlastně strach s ní mluvit. Při oddělené mediaci s paní Danou mediátor toto téma otevřel a paní Dana se díky tomu rozhodla, že se bude snažit dát panu Janovi při komunikaci větší prostor.

Když se probírala péče o děti, trvala paní Dana na tom, že chce děti (2 a 4 roky) s ohledem na jejich věk do své výlučné péče. Pan Jan trval na střídavé péči (týden u matky, týden u otce), protože se bál, že s dětmi po rozvodu ztratí kontakt. Mediátor mluvil s oběma rodiči o potřebách dětí a paní Dana při této debatě řekla, že pan Jan je výborný táta a že si přeje, aby děti měli s tatínkem i v budoucnosti co nejlepší vztah. To byla pro pana Jana hodně důležitá informace. Díky tomu se pak rodiče dokázali dohodnout na tom, že děti budou ve výlučné péči matky a pan Jan bude mít možnost mít děti každý týden v předem určené 2 dny u sebe.

Oba partneři se dohodli i na tom, jak budou o rozvodu a svém vztahu komunikovat s dětmi, domluvili se na základních výchovných principech, které chtějí dodržovat, na tom, jak se budou děti stýkat s prarodiči, jak se budou řešit nečekané situace jako je nemoc, zrušená dovolená, služební cesta některého z rodičů apod.

Při projednávání majetkových záležitostí byla paní Dana hodně nervózní. Bála se, že návrh na rozdělení majetku, který jí pan Jan předložil, není spravedlivý, protože ho vypracoval právník. Když oba partneři návrh společně s mediátorem bod po bodu projednali, paní Dana sama došla k názoru, že návrh je velmi vstřícný.

Pan Jan a paní Dana se dohodli na všem, co bylo důležité, a mediátor jim pomohl i s přípravou všech úředních dokumentů. Nejprve byla sepsána Dohoda o výchově a výživě nezletilých dětí a návrh na schválení této dohody tzv. opatrovnickým soudem. Když soud dohodu rodičů o dětech schválil, pomohl mediátor panu Janovi a paní Daně sepsat tzv. společný návrh na rozvod manželství a zároveň i dohodu o bydlení a vypořádání majetku, která byla nutná k tomu, aby soud mohl během jednoho neformálního jednání manželství rozvést.

Rozvod proběl klidně, s oboustrannou vstřícností a s maximálními ohledy na děti. Pan Jan a paní Dana se proto dohodli na tom, že kdyby se v budoucnu objevilo nějaké sporné téma, pokusí se vždycky přednostně o dohodu s pomocí mediátora.

Uvedený příběh vychází z typických situací řešených při mediaci.

Ceník

Úvodní mediační jednání

Úvodní mediační jednání trvá 1,5 hod a stojí 1 100 Kč

Během jednání se mediátor seznámí s projednávanou věcí (vyslechne si názory a postoje všech zúčastněných) a navrhne stranám další postup. Strany mají při úvodním jednání možnost vyhodnotit, jak se při mediaci cítily a jestli pro ně bude užitečná. Náklady za úvodní mediaci si strany dělí rovným dílem, nedohodnou-li se jinak.

Pokud se strany rozhodnou v mediaci pokračovat, je možné postupovat formou společných jednání (obě strany společně s mediátorem vybírají a projednávají témata podstatná pro řešení situace), nebo jsou jednání oddělená (mediátor se setká s každou stranou zvlášť, což umožňuje větší otevřenost a svobodu vyjadřování pocitů a postojů).

Společné jednání

Cena mediace při společném jednání činí 2 000 Kč/hod

Účtován je pouze skutečně spotřebovaný čas. Náklady na společnou mediaci si strany dělí rovným dílem, pokud se nedohodnou jinak.

Oddělené jednání

Cena oddělené mediace činí 1 000 Kč/hod

Účtován je pouze skutečně spotřebovaný čas. Cenu oddělené mediace hradí ta strana, která se jednání účastnila.

Délka a počet mediačních jednání

Jedno mediační jednání trvá v běžných případech maximálně 1,5 hodiny. V této době je komunikace nejefektivnější. Počet mediačních jednání závisí na stranách sporu, na ochotě a schopnosti otevřeně komunikovat. Mediace může trvat jen několik hodin, ale ve složitějších případech je třeba uskutečnit i více mediačních setkání rozložených do více dnů nebo týdnů.

 

Tento ceník je platný pro mediace zahájené od 1. března 2020.


Mediace - způsob, jak dobře zvládnout rozvod


Více informací o mediaci najdete na www.mediace-najitreseni.cz